Projekt został wykonany na zlecenie AB Industry S.A.
W zakres projektu wchodziło wprowadzenie zmian w oprogramowaniu sterownika Siemens S7-400 i stacji operatorskiej z wizualizacją inTouch oraz rozbudowa systemu pirometrycznego pomiaru temperatury form wtryskowych.